platforma

Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami


Opis
Jeśli jesteś pracodawcą lub osobą zarządzającą pracownikami to kurs dla Ciebie.
Jako pracodawca, przynajmniej raz na 5 lat masz obowiązek ukończyć okresowe szkolenie BHP.
Ukończenie tego szkolenia BHP, uprawnia również pracodawcę i osoby z kadry kierowniczej do przeprowadzania szkoleń wstępnych - instruktażu stanowiskowego dla nowych pracowników.

Treść
 • Obsługa platformy przykład
 • Samouczek "poruszanie się"
 • WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE
 • Analiza wypadku
 • Choroby zawodowe
 • Test kontrolny "Wypadek przy pracy"
 • WYBRANE REGULACJE PRAWNE
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy prawa i obowiązki pracownika
 • Praca kobiet w ciąży
 • Praca młodocianych
 • Test kontrolny "Regulacje prawa pracy"
 • BHP
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
 • Test kontrolny "Czynniki niebezpieczne"
 • Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń
 • Test kontrolny "Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń"
 • Ergonomia
 • Wpływ siedzenia na nasze zdorwie
 • 9 zagrożeń wynikających z pracy siedzącej
 • Aktywne miejsce pracy
 • Od siedzenia do stania
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej
 • Witam -Strażak Artur
 • Scenariusz "Gdy usłyszysz alarm pożarowy"
 • Scenariusz gdy odkryjesz pożar
 • Test kontrolny "PPOŻ"
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • Witam Ratownik Medyczny
 • Pierwsza pomoc BLS COVID
 • BLS + AED
 • EGZAMIN I FAKTURA
 • Egzamin BHP
 • Ankieta
 • Faktura
Zasady ukończenia
 • Musisz zrealizować jednostki lekcyjne "Analiza wypadku, Wybrane zagadnienia z prawa pracy prawa i obowiązki pracownika, Scenariusz gdy odkryjesz pożar, Witam Ratownik Medyczny, Pierwsza pomoc BLS COVID, Egzamin BHP"
 • Leads to a certificate with a duration: Na zawsze