platforma

Szkolenie bhp dla pracowników inż-tech


Opis
Szkolenie online z zakresu BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Szkolenie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa, w tym Kodeksu Pracy.

Po przejściu szkolenia, natychmiast jest generowany certyfikat do pobrania !!!
Treść
 • Szkolenie na żywo oraz obsługa platformy
 • Obsługa platformy
 • Samouczek "poruszanie się"
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej
 • Witam -Strażak Artur
 • Scenariusz "Gdy usłyszysz alarm pożarowy"
 • Scenariusz gdy odkryjesz pożar
 • Test kontrolny "PPOŻ"
 • Pierwsza pomoc
 • Witam Ratownik Medyczny
 • Pierwsza pomoc BLS COVID
 • BLS + AED
 • ERGONOMIA
 • Wpływ siedzenia na nasze zdorwie
 • 9 zagrożeń wynikających z pracy siedzącej
 • Aktywne miejsce pracy
 • Od siedzenia do stania
 • Praca zdalna, ergonomia
 • WYBRANE REGULACJE PRAWNE
 • Wybrane regulacje z prawa pracy w zakresie BHP
 • Praca kobiet w ciąży
 • Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
 • Test kontrolny "Regulacje prawa pracy i ergonomia"
 • WYPADKI PRZY PRACY
 • Choroby zawodowe
 • Analiza wypadku
 • Wypadek w drodze do pracy
 • Test kontrolny "Wypadek przy pracy"
 • EGZAMINY I ANKIETY
 • Egzamin BHP
 • Ankieta
 • Faktura
Zasady ukończenia
 • Musisz zrealizować jednostki lekcyjne " Scenariusz "Gdy usłyszysz alarm pożarowy" , Scenariusz gdy odkryjesz pożar, Test kontrolny "PPOŻ", Witam Ratownik Medyczny, Pierwsza pomoc BLS COVID, BLS + AED, Egzamin BHP, Ankieta"
 • Leads to a certificate with a duration: Na zawsze